2008-07-28

Creeking

Kategorier: sport — admin @ 04:37

Creeking hänvisar till en filial till kajakpaddling som innebär fallande mycket branta låg volym lugn.

Denna regel innebär härkomst av vattenfall och diabilder.

Creeking tenderar att vara mer farliga och extrema sedan andra sorter av kajakpaddling såsom freestyle eller havs-paddling.